MİKROCERRAHİ EĞİTİM ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Mikrocerrahi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Laboravutarı  Aralık 2013 te başta  Rekonstrüktif Cerrahi olmak üzere mikrocerrahinin birçok cerrahi alanlarında entegre olmasını amaçlayarak kuruldu. Ayrıca  Türkiye’deki  mikrocerrah sayısını artırmakla birlikte laboratuarın dünya standartlarına çıkarılması hedeflenmiştir.